Zonnepanelen op bergbezinkbassin

In mei 2020 start de aanleg van zonnepanelen boven het gemeentelijke bergbezinkbassin aan de Koekoeksweg. In het kader van dubbel ruimtegebruik wordt boven dit bassin een ‘dak’ gemaakt, voorzien van zonnepanelen, om op deze manier duurzame energie op te wekken.

Het project past goed in de ambitie van de gemeente Weert om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit initiatief is een goed voorbeeld hoe bedrijfsleven en overheid samen kunnen optrekken bij het realiseren van een duurzame samenleving.
Locatie

Tussen de Koekoeksweg en de Ringbaan-Oost ligt het gemeentelijke bergbezinkbassin. Deze open betonnen bak met een oppervlakte van ongeveer 4000 m2 is onderdeel van het rioleringsstelsel. Bij extreme regenbuien kan het teveel aan water uit de riolering in deze bak overstorten en later weer in het riool teruglopen.
Realisatie

De opdrachtgever GroenLeven B.V. installeert en exploiteert het zonnedak, dat zal bestaan uit zo’n 2500 zonnepanelen die gezamenlijk een vermogen van ruim 0,7 megawatt hebben. Dit staat gelijk aan stroom voor bijna 200 huishoudens. De gemeente ontvangt van GroenLeven een jaarlijkse vergoeding om de ruimte te mogen gebruiken. De constructie blijft 25 tot 35 jaar staan en wordt daarna weer verwijderd.

De uitvoering wordt verzorgd door aannemer Sujo Bouw en Infra B.V., die voor GroenLeven de staalconstructie gaat bouwen en de zonnepanelen monteren. De bouw zal circa zes weken in beslag nemen. Het transport vindt plaats over de Moesdijk en Koekoeksweg. Aanwonenden krijgen hierover apart bericht.

bergbezink1

bergbezink2