Bouw & infra

De kracht van ons bedrijf ligt in de ‘korte lijnen'. Vanuit de directie is er een directe aansturing naar: calculatie, projectleiding en uitvoering. Door deze manier van organiseren zijn de contacten heel direct en wordt de verantwoording tot laag in de organisatie gebracht.
Wij vinden het belangrijk om mensen, op welk terrein in de organisatie ook, zoveel mogelijk verantwoording te geven, waardoor de beste prestaties geleverd worden.

Deze combinatie van vakmanschap en betrokkenheid in alle lagen van de organisatie zorgen bij grote- maar ook kleine projecten voor een geweldig eindproduct. SUJO is actief op alle tereinen van duurzame nieuwbouw, renovatie en onderhoud van o.a.: woningen, utiliteitsbouw,  zorgcentra alsmede grond-, weg- en waterbouwkundige werken, aanleg van zonneparken, industrieel onderhoud. 

SUJO bestaat uit verschillende bedrijven die elkaar met hun afzonderlijke specialismes aanvullen tot een multidisciplinaire onderneming. Hierdoor kan SUJO de meest complexe vraagstukken het hoofd bieden en het door haar opdrachtgevers gewenste resultaat snel en accuraat realiseren. Mede door deze combinatie is SUJO in staat snel in te spelen op de wensen en eisen van de diverse opdrachtgevers, veelzijdigheid typeert onze organisatie.

Dit is de basis voor de continuïteit en groei van de onderneming. Integratie van de nieuwste technieken en een voortdurende innovatie in materieel, duurzaamheid en circulaire werkmethoden zijn hiervoor de belangrijkste pijlers. Voor uw vragen hebben wij altijd een antwoord paraat, voor uw problemen vinden wij altijd een doeltreffende oplossing. De nieuwste technieken en het modernste materieel betekenen niets zonder mensen. De mens en vooral het team dat SUJO maakt tot wat het is, bepaalt het uiteindelijke resultaat.