Duurzaamheid

De wet- en regelgeving op het gebied van ons milieu is steeds strenger geworden. Milieu is daarmee direct verbonden aan een duurzaam bouwproces. SUJO committeert zich aan de bescherming van leefomgeving en milieu. Deze zorg voor de toekomst van mens en milieu maakt ook deel uit van het totale beleid binnen onze organisatie. Door middel van opleidingen en interne audits houden we onze medewerkers continu op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en eisen. Ook tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden besteden wij aandacht aan duurzaamheid en streven naar een 95% hergebruik van materialen daar waar mogelijk.