Solartechniek

Wij bij SUJO maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Dat is de reden dat wij elke dag gepassioneerd werken aan onze missie: de wereld voorzien van schone energie.Dit doen we niet alleen. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, industrieterreinen, carports en corridors.
‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug aan de wereld en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de komende generaties. 

De nieuwste technieken en het modernste materieel betekenen niets zonder mensen. De mens en vooral het team dat SUJO maakt tot wat het is, bepaalt het uiteindelijke resultaat.